لیست قیمت فولاد اکسین خوزستان

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-10-19
  25,413
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  26,661
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-10-19
  25,413
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-10-19
  26,661
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  34,404
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  36,010
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  34,404
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,569
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,569
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,569
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,074
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,936
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,936
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,845
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,936
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  23,716
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  21,744
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  21,744
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  21,744
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,615
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,202
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  22,202
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,615
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  21,560
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,156
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  25,689
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  26,652
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  25,689
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  25,689
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  26,652
سوالات متداول
 • امکان سفارش آنلاین وجود دارد؟

  خیر امکان ثبت سفارش آنلاین نداریم.

 • بروزرسانی های قیمت در چه بازه ایی انجام می شود؟

  قیمت ها به صورت روزانه بروز می شوند

 • ورق گالوانیزه چیست ؟

  ورق گالوانیزه پوششی است از فلز روی که بر روی ورق های فولادی انجام می شود و با دو روش سرد و گرم گالوانیزاسیون صورت می گیرد و ضخامتش پایین است. ورق گالوانیزه از استحکام کافی و کششی برخوردار است و سختی و ترکیب شیمیایی آن بالا است. زمانی که این ورق ها تولید می شوند، سطوح ورق روغنی با چند میکرون فلز روی پوشش داده می شود. هرچه قدر این فلز روی بیشتر باشد، استحکام آن نیز بیشتر است.