لیست قیمت فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  20,184
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,734
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826

قیمت ورق سیاه 12 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,734
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-22
  تماس بگیرید
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  20,184
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826

قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-24
  21,285
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  21,927
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-24
  22,386

قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,468
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,010

قیمت ورق سیاه 3 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۵۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  20,551
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  22,569
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652

قیمت ورق سیاه 4 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  19,267
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,276
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,652
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,010
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۳۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,276
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,276

قیمت ورق سیاه 5 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,468
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  19,267
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  20,551
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,101
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,101
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,285

قیمت ورق سیاه 6 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۰۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,927
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  20,551
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,285
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  21,101

قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی ...
نمایش قیمت با ارزش افزوده
 • نام
  گروه محصول
  سایز
  استاندارد
  محل تحویل
  تاریخ بروزرسانی
  قیمت تومان
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  کارخانه
  1401-09-20
  20,184
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,734
 • ورق سیاه
  ورق
  ورق سیاه
  ۶۰۰۰*۱۵۰۰
  بنگاه تهران
  1401-09-20
  20,826
سوالات متداول
 • امکان سفارش آنلاین وجود دارد؟

  خیر امکان ثبت سفارش آنلاین نداریم.

 • بروزرسانی های قیمت در چه بازه ایی انجام می شود؟

  قیمت ها به صورت روزانه بروز می شوند

 • ورق گالوانیزه چیست ؟

  ورق گالوانیزه پوششی است از فلز روی که بر روی ورق های فولادی انجام می شود و با دو روش سرد و گرم گالوانیزاسیون صورت می گیرد و ضخامتش پایین است. ورق گالوانیزه از استحکام کافی و کششی برخوردار است و سختی و ترکیب شیمیایی آن بالا است. زمانی که این ورق ها تولید می شوند، سطوح ورق روغنی با چند میکرون فلز روی پوشش داده می شود. هرچه قدر این فلز روی بیشتر باشد، استحکام آن نیز بیشتر است.